High Maintenance in de regio

High Maintenance in de regio

De maak- en procesindustrie neemt een belangrijke plaats in de Brabantse economie in. En zo ook in Roosendaal! Lees verder over deze in de regio sterk vertegenwoordigde sector. 

De high maintenance industrie, oftewel de maak- en procesindustrie, neemt een belangrijke positie in de Brabantse economie in. De ontwikkelingen van technologieën in deze sector volgen elkaar in rap tempo op. Om in deze snel veranderende wereld overeind te blijven, moet deze industrie investeren in waardeketens die concurrerender, veiliger en duurzamer zijn. Onderhoud speelt hierin een sleutelrol.

Onderhoud waardoor een product of systeem langer, beter en efficiënter functioneert. Deze rol kan alleen succesvol worden vervuld door nieuwe slimme onderhoudsconcepten en -technieken te ontwikkelen en toe te passen. Met circa 300.000 onderhoudsprofessionals en jaarlijks 30 miljard euro omzet is de Nederlandse onderhoudssector omvangrijk en zeer belangrijk. Dat geldt nog meer voor Noord-Brabant, waar de onderhoudssector relatief sterk aanwezig is, zowel in omvang en aantal als in kwaliteit en diversiteit.

Maintenance hotspot van wereldklasse

Brabant Maintenance is één van de economische clusters die ingebed zijn in de sterke tradities van de Brabantse economie. Op basis van haar positie in het economisch en maatschappelijk speelveld wil de Provincie Noord-Brabant hierin een regisserende en aanjagende rol vervullen. De industrie en kennis- en onderzoeksinstellingen zijn zelf in de lead, de Provincie en de BOM coördineren, monitoren en faciliteren de voortgang en ondersteunen waar nodig.

Andere topsectoren

Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.