Schatgraven in Wouw

Bijzondere burcht

René Hermans maakt de rijke geschiedenis van Wouw zichtbaar.

‘Het Kasteel van Wouw was ooit de grootste kasteelvesting van Nederland, misschien wel van heel West-Europa’, vertelt René Hermans gepassioneerd. Als secretaris van Stichting Kasteel van Wouw is hij nauw betrokken bij het zichtbaar maken van de rijke historie. Van potten en lepels tot muren en kanonnen. ‘We hebben al zoveel opgegraven, alles zat nog in de grond.’

René Hermans deelt én onderhoudt zijn kennis van het dorp als correspondent Wouw voor BNDeStem, schrijft voor het tijdschrift van de Heemkundekring en is dus secretaris van Stichting Kasteel van Wouw. Vooral aan die laatste functie besteedt hij samen met zijn vrouw vele uren per week. ‘De oude burcht is gebouwd tussen 1250 en 1300 en kent een rijke geschiedenis. Na de aanleg van de vesting in de periode 1492-1504 vond je op de toegangspoorten goud geverfde versierselen, dat moet een geweldig gezicht zijn geweest als de zon daarop stond. In die tijd was het kasteel iets heel bijzonders en nu weet niemand het.’ Die historie zichtbaar maken en delen, daar doet Hermans het voor.

Vondsten in het depot

Met een team van 15 tot 30 vrijwilligers werken ze al jaren aan het kasteel. Dankzij een subsidie van €1,3 miljoen konden de grachten worden teruggegraven. Daarbij zijn wallen aangelegd en zijn de oude muren, sommige wel 3,5 meter dik, bloot komen te liggen. ‘De muren zijn in slechte conditie daarom zijn we ze nu opnieuw aan het voegen en waar mogelijk restaureren. Eerder hebben we de oude put opgemetseld. Daarin vonden we een rapier, potten, pannen, lepels en messen. Nu zijn we bezig met de tweede put.’

Elke woensdag is Hermans in het depot in Bergen op Zoom te vinden waar alle vondsten liggen opgeslagen. Een paar weken geleden vonden ze nog een bombarde, een middeleeuws belegeringswapen, en vorig jaar kwam er met de hulp van een diepzoeker zelfs een kanon uit de grond.

‘We willen alles laten zien’

‘In het begin stond ik er vaak bij stil dat op de plek waar ik sta 800 jaar geleden ook al mensen liepen.’ Om dat besef ook bij anderen aan te wakkeren, doet de stichting met haar vrijwilligers haar uiterste best te herstellen wat er te herstellen valt. ‘We willen alles laten zien. Binnenkort komen er bordjes op de wandelroute met uitleg, tekeningen en prenten ter verduidelijking. Er zit nog zoveel in de grond dat niet zichtbaar is; de verhoging op het binnenterrein laat de contouren van de oude bijgebouwen van het kasteel zien.’

Geïnteresseerden zijn welkom voor rondleidingen op het kasteelterrein dat is aangemerkt en beschermd als archeologisch rijksmonument. Elke zaterdagochtend om 10.30 uur start er een rondleiding vanaf de Casteelse Dreef (zijde Waterstraat). Voor meer informatie: www.kasteelvanwouw.nl , aanmelden voor een rondleiding: rondleiding@kasteelvanwouw.nl.

 

Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.