Duurzaam bouwen en wonen

Investeren in de toekomst

Bouwen aan een duurzame samenleving, dat doen we samen. Voor onszelf, maar bovenal voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzame idealen zetten we om naar daden en resultaten.

Duurzaam bouwen en wonen is niet alleen het ontwikkelen van een woning die zo lang mogelijk kan voldoen aan onze woonbehoefte. Het is vooral ook een bouwwijze die goed is voor mens en milieu. Het betekent verantwoord omspringen met water, energie en grondstoffen, maar ook met de open ruimte. In Roosendaal bouwen we samen aan de toekomst. 

Maak je huis energiezuinig

Beantwoord de vragen en ontdek met welke verbeteringen je je huis energiezuiniger en duurzamer kan maken. Je ziet ook meteen wat het jou kost en oplevert.

Doe de check

Subsidies en leningen

Zonnepark de Zonneweihoek

Het eerste zonnepark met burgerparticipatie in Roosendaal. Inwoners kunnen deelnemen aan het duurzame-energieproject en zo profiteren van een aantrekkelijk financieel rendement op de lokale productie van groene stroom. 

Meer informatie
Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.